STYRELSEN

STYRELSEN

Styrelsen består av elva ledamöter. Vid varje årsmöte väljs halva antalet ledamöter till styrelsen med hjälp av en valberedning. Styrelsen för 2016-2017:

Ordförande

Bengt Andersson

0521 46 05 94
0709 10 71 77

bean.andersson@telia.com 

V ordförande

Anna Lundqvist

0702 20 73 93

lundqvistanna@yahoo.com

Sekreterare

Gunnel Boman

070 524 89 81

gunnelkboman@gmail.com
Kassör

Peter Olsson

0521 675 78
0730 29 84 76

pol.olsson@telia.com

Ledamot/v sekreterare

Dick Andersson
0702 95 96 18

pappadick@gmail.com

Ledamot

Bengt-Olof Bengtsson

0521 625 48
0704 21 62 03

b-o.bengtsson@telia.com

Ledamot

Gösta Jonsson

0521-636 95
0709 46 77 27

gosta.e.jonsson@hotmail.com

Suppleant

Hélène Malmberg

0703 12 72 62
mer.manniska@outlook.com

Suppleant

Lena Rube
0703 57 19 74

lena.rube@gmail.com

Suppleant

Kristina Kjell
0730693149
kristina.kjell@telia.com

Suppleant

Kenneth Tuvesvan

kennethtuvesvan@hotmail.con

‭070-810 14 68‬

cropped-vmf_logo-office1.jpg