Vår verksamhet

Vänersborgs Musikförening drivs ideellt av eldsjälar som brinner för Levande musik. Levande musik innebär musik där Du kan se, höra och känna musiken. Att få sitta tillsammans med andra och njuta av dynamiken i den lilla ensemblens spel och få den nära kontakten med musikerna och musiken det är det bästa som finns. Att dessutom ha möjlighet träffa andra människor som tycker likadant är givetvis ett plus!

Alla våra evenemang är offentliga och sträcker sig historiskt sett tillbaka ända till 1943, då Musikföreningen bildades. Numera har vi en bred och välrenommerad musikbas bestående av klassisk musik/kammarmusik och jazz/blues. Dessutom anordnar vi då och då konserter i andra genrer, föreläsningar, konsertresor och främjar i övrigt musiklivet i Vänersborg. 

Vi strävar efter att ha ett jämställt utbud bland våra evenemang och tycker att detta är en viktig del i vårt arbete. Detta uppdrag har vi från både kommun och stat. Föreningen arbetar med att få ekonomin att gå ihop genom att förhandla om gager och kostnader samt genom att öka biljett- och medlemsintäkterna hela tiden.

Konserterna arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet. Musikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet och Riksförbundet Svensk Jazz.

Våra konserter anordnas i lokaler utrustade med hiss och/eller ramp, för allas tillgänglighet.