Vår verksamhet

Vänersborgs Musikförening drivs ideellt av eldsjälar som brinner för Levande musik. Levande musik innebär musik där Du kan se, höra och känna musiken. Att få sitta tillsammans med andra och njuta av dynamiken i den lilla ensemblens spel och få den nära kontakten med musikerna och musiken det är det bästa som finns. Att dessutom ha möjlighet träffa andra människor som tycker likadant är givetvis ett plus!

Alla våra evenemang är offentliga och sträcker sig historiskt sett tillbaka ända till 1943, då Musikföreningen bildades. Numera har vi en bred och välrenommerad musikbas bestående av klassisk musik/kammarmusik och jazz/blues. Dessutom anordnar vi då och då konserter i andra genrer, föreläsningar, konsertresor och främjar i övrigt musiklivet i Vänersborg. 

Vi strävar efter att ha ett jämställt utbud bland våra evenemang och tycker att detta är en viktig del i vårt arbete. Detta uppdrag har vi från både kommun och stat. Föreningen arbetar med att få ekonomin att gå ihop genom att förhandla om gager och kostnader samt genom att öka biljett- och medlemsintäkterna hela tiden.

Konserterna arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet. Musikföreningen är medlem i Kammarmusikförbundet och Riksförbundet Svensk Jazz.

Tillgänglighet

Ett besök på en restaurang, en idrottshall eller till en konsertlokal kan ibland bli mer komplicerat än det borde vara. Nu finns TD-tillgänglighetsdatabasen, som ska underlätta för alla. 

I Tillgänglighetsdatabasen kan man söka bland över 7 000 anläggningar runt om i landet men främst i Västra Götaland. Här kan man få en uppfattning om hur lokalen ser ut, om det saknas något, om man klarar besöket själv eller om man i värsta fall måste ställa in besöket.

Tillgänglighetsdatabasen har funnits i några år. Nu har den utvecklats till att vara en modern, enkel och effektiv hjälp, där syftet är att alla ska ha lika rätt och möjlighet att ta del av det utbud som samhället erbjuder.

Vi vill att konserterna ska vara tillgängliga för alla människor oavsett funktionsförmåga. Så långt som möjligt arbetar vi därför, tillsammans med de som vi hyr våra konsertlokaler av, för att skapa bättre upplevelser och så långt som möjligt ta bort de barriärer som försvårar. 

Hiss och tillgänglighetsanpassade toaletter finns nära de konsertlokaler som vi hyr.

Läs mer på om Tillgänglighetsdatabasen på www.t-d.se