Styrelsen

Styrelsen består av 7 ledamöter och 4 suppleanter med mandatperiod på 2 resp. 1 år. Ordinarie ledamöter väljs växelvis, 3 stycken år 1 och 4 stycken år 2. Styrelsen för 2020-2021 är som följer:

Ordförande
Bengt Andersson
0709 10 71 77
benan.andersson@gmail.com

Vice ordförande
Gösta Jonsson
0521-636 95
0709 46 77 27
gosta.e.jonsson@hotmail.com

Sekreterare
Lena Carlsson
0702 88 23 65
lenacar65@gmail.com

Kassör
Peter Olsson
0521 675 78
0730 29 84 76
pol.olsson@telia.com

Vice sekreterare
Ulla Gustafsson
0708 95 74 96
bruella@gmx.net

Ledamot
Leif Jansson
0732 65 02 62
leif.jansson.wild@gmail.com

Ledamot
Kerstin Backlund
0790 78 21 90
kerstin61306@gmail.com

Suppleant
Linus Andersson
0703 28 01 83
linus.t.andersson@me.com

Suppleant
Dick Andersson
0702 95 96 18
pappadick@gmail.com

Suppleant
Hélène Malmberg
0703 12 72 62
mer.manniska@outlook.com

Suppleant
Roger Jansson
0702 08 47 19
rogerjanson@rocketmail.com