Styrelsen

Styrelsen består av 7 ledamöter och 4 suppleanter med mandatperiod på 2 resp. 1 år. Ordinarie ledamöter väljs växelvis, 3 stycken år 1 och 4 stycken år 2. Styrelsen för 2019-2020 är som följer:

Ordförande
Bengt-Olof Bengtsson
0521 625 48
0704 21 62 03
b-o.bengtsson@telia.com

Vice ordförande
Gösta Jonsson
0521-636 95
0709 46 77 27
gosta.e.jonsson@hotmail.com

Sekreterare
Christer Olsson
0763 17 35 55
christer.olsson10@comhem.se

Kassör
Peter Olsson
0521 675 78
0730 29 84 76
pol.olsson@telia.com

Vice sekreterare
Hélène Malmberg
0703 12 72 62
mer.manniska@outlook.com

Ledamot
Leif Jansson
0732 65 02 62
leif.jansson.wild@gmail.com

Ledamot
Kerstin Backlund
0790 78 21 90
kerstin61306@gmail.com

Suppleant
Bengt Andersson
0709 10 71 77
benan.andersson@gmail.com

Suppleant
Dick Andersson
0702 95 96 18
pappadick@gmail.com

Suppleant
Lena Rube
0703 57 19 74
lena.rube@gmail.com

Suppleant
Tove Blomdahl
0739 68 89 56
toveblomdahl@hotmail.com