Styrelsen

Styrelsen består av 7 ledamöter och 4 suppleanter med mandatperiod på 2 resp. 1 år. Ordinarie ledamöter väljs växelvis, 3 stycken år 1 och 4 stycken år 2. Styrelsen för 2022-2023 är som följer:

Ordförande
Bengt Andersson
0709-10 71 77
benan.andersson@gmail.com

Vice ordförande
Gösta Jonsson
0521-636 95
0709-46 77 27
gosta.e.jonsson@hotmail.com

Sekreterare
Lena Carlsson
0702-88 23 65
lenacar65@gmail.com

Kassör
Peter Olsson
0709- 468 190
pol.olsson@telia.com

Vice sekreterare
Ulla Gustafsson
0708-95 74 96
bruella@gmx.net

Ledamot
Karl af Geijerstam
0703-40 30 46
karl.afgeijerstam@gmail.com

Ledamot
Leif Jansson
0732-65 02 62
leif.jansson.wild@gmail.com

Suppleant
Kerstin Backlund
0790-78 21 90
Poppelton62@gmail.com

Suppleant
Mia Blomqvist
0704-47 54 68
meb_blomqvist@hotmail.com

Suppleant
Linus Wallberg
0705-33 05 20
karllinuswallberg@gmail.com

Suppleant
Vakant